SoftwareStudio

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie raportami

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI - Studio Raporty.net stanowiąc najwyższy poziom w hierachi serwera raportów pozwalają zarządzać dostępem do poszczególncyh opublikowanych raportów dla wybranych użytkowników programu.

opcja pozwala na zdefiniowanie nazw loginów osób które mogą korzystać z programu oraz określić ich uprawnienia.Zarządzanie użytkownikami