SoftwareStudio

Warstwa serwera

Reporting Services architektura

WARSTWA SERWERA - Ogromna funkcjonalność platformy raportującej wynika z zastosowania wielu komponentów w wielowarstwowej architekturze.

Centralną warstwę architektury Reporting Servcies stanowi warstwa serwera. w której znajdują się komponenty odpowiadające i przetwarzające żądania przesyłane na serwer raportów.Warstwa serwera