SoftwareStudio

Warstwa danych

Reporting Services architektura

WARSTWA DANYCH - Ogromna funkcjonalność platformy raportującej wynika z zastosowania wielu komponentów w wielowarstwowej architekturze.

W architekturze Reporting Services wartwa danych składa się z dwóch naz danych wspierajacych platformę raportowania. Podstawowa baza danych ReportServer pełni rolę twrałego magazynu raportów, modeli raportów oraz pozostałych danych związanych z zarządzaniem serwerem raportów. Dodatkowa baza ReportServerTempDB zawiera informacje o pamięci podręcznej sesji oraz zbuforowane dane.Warstwa danych