Reporting Services - platforma raportująca

Projektowanie i tworzenie raportu

Platforma raportująca SQL Reporting Services

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE RAPORTU - Microsoft Reporting Services to komponent Microsoft SQL Server przeznaczony do udostępniania firmą funkcji prezentacji wyników dla platformy Microsoft Buisness Intelligence.

Proces tworzenia raportu zwykle przebiega w podobny sposób, bez względu na wybór rodzaju narzędzi do jego przygotowania. raport jest projektowany na komputerze użytkownika, wybierając dane podlegające raportowaniu, określajac układ, formatowanie, opcjonalne parametry raportu. Na dowolnym etapie rpawidłowo skonfigurowany raport można wykonać preznetujać wyniki w celau testowania i weryfikacji. Gotowy raport zarządzany można ziantslować na serwerze raportów i udostęnić go wybranym użytkownikom.Projektowanie i tworzenie raportu