SoftwareStudio

Integracja EXACT

Integracja reklamacji z ERP

INTEGRACJA EXACT - Integracja systemu Studio Reklamacje.net z systemem ERP.

Firmy wykorzystujące aplikację ERP EXACT mogą wdrożyć integrację z programem Reklamacje.net w przypadku pracy na bazie MS SQL Server lub poprzez wymianę danych OffLine poprzez pliki np. Excel. Wdorżenie inetgracji obejmuje wymianę danych dotyczących kartotek towarowych i kontrahentów.Integracja EXACT