SoftwareStudio

Integracja SAGE Symfonia SQL lub Betrive

Integracja reklamacji z ERP

INTEGRACJA SAGE SYMFONIA SQL LUB BETRIVE - Integracja systemu Studio Reklamacje.net z systemem ERP.

Program Reklamacje można integrować z bazą danych programu SAGE Symfonia w zakresie kartotek kontrahentów i towarowych oraz dokumentów magazynowych zarówno w wersji działającej na bazie MS SQL Server jak i Betrive. W przypadku starszej wersji programu Symfonia działającej na bazie Betrive Integracja wykorzystuje aplikacje Studio Replikator pozwalajacą na kopiowanie określonych danych do bazy MS SQL Server na potrzeby aplikacji reklamacje.Integracja SAGE Symfonia SQL lub Betrive