SoftwareStudio

Integracja programu z systemem SAP R3

Integracja reklamacji z ERP

INTEGRACJA PROGRAMU Z SYSTEMEM SAP R3 - Integracja systemu Studio Reklamacje.net z systemem ERP.

egracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program STUDIO REKLAMACJE.NET można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu z system ERP SAP R3.Integracja programu z systemem SAP R3