SoftwareStudio

Legalizacje

Kartoteki maszyn i urządzeń

LEGALIZACJE - Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

Niektóre urządzenia wymagają legalizacji, w związku z tym program umożliwia rejestrowanie informacji o takim zdarzeniu. W wypadku zdarzenia typu legalizacja wprowadzmay datę rozpoczęcia wykonywania z kalendarza (tylko dzień) wpisujemy numer dokumentu legalizacji, sposób wykonania, datę zakończenia, informację KTO wykonał legalizację, numer faktury za usługę.