SoftwareStudio

Notatki

Kartoteki maszyn i urządzeń

NOTATKI - Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

Możliwość dopisywania notatek do kartoteki na zasadzie infromacji oraz KTO i KIEDY wpisał notatkę. Zbieranie informacji w rejestzre notatek może być pomocne w diagnozowaniu i zapobieganiu awarii oraz stanowić bazę wiedzy dotyczącą danej maszyny lub urządzenia.