SoftwareStudio

Dane uzupełniające

Kartoteki maszyn i urządzeń

DANE UZUPEŁNIAJĄCE - Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

Kartoteka maszyn i urządzeń w zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE pozwala na wprowadzani informacji o roku produkcji, okresie gwarancji, oznacznieu okresy przeglądów i jednostek przeglądów (dzień, miesiąc, rok), data zakupu urządzenia lub maszyny, data uruchomienia, określenie maksymalnej daty eksploatacji, cena ewidencyjna wraz z określenie waluty, ilości sztuk. Ponadto oznacznie czy dana kartoteka podlega legalizacji oraz czy jest aktywna. Istnieje możliwość uzupełnienia opsiu o dowolne uwagi - komentarz.Dane uzupełniające