SoftwareStudio

Dane ewidencyjne

Kartoteki maszyn i urządzeń

DANE EWIDENCYJNE - Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

Kartoteka maszyn i urządzeń w zakładce DANE EWIDENCYJNE pozwala na gromadzenie informacji okreslajacych numer obiektu, numer zespołu, nazwa polska, nazwa angielska, typ, model, numer seryjny, 3 rózne poziomy cech, grupa produktowa, lokalizacja - miejsce użytkowania, przechowywania, dane producenta, dane dostawcy, oznaczenie wg producenta, czas realizacji zamówienia.Dane ewidencyjne