SoftwareStudio

Integracja OnLine

Integracja programu z systemem ERP

INTEGRACJA ONLINE - Integracja programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3 .

INTEGRACJA SAP - integracja z systemem SAP OnLine jest możliwa z wykorzystaniem rozwiązań WebService (BAPI) oferowanych przez system SAP R3. Po stronie systemu ERP konsultanci definiują metody za pomocą których aplikacja Studio Magazyn Narzędzi może mieć dostęp do informacji o kartotekach magazynowych czy kontrahentach. W ten sposób możemy odczytywać informacje o stanach dostępnych, a także wywoływać polecenia drukowania dokumentów czy zapisu zamówień w bazie SAP.