SoftwareStudio

Integracja OffLine

Integracja programu z systemem ERP

INTEGRACJA OFFLINE - Integracja programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3 .

INTEGRACJA SAP - Najprostsza metoda integracji polegająca na utworzeniu tabel pośrednich w bazie SQL do których system SAP replikuje z określoną częstotliwością dane. b>a href="http://www.programnarzedziownia.pl/">Program Studio Magazyn Narzędzi .net /a>/b> czyta na bieżąco dane z tych tabel, a SAP aktualizuje zapisy automatycznie np. co godzinę.