SoftwareStudio

Zmiana konfiguracji witryny WWW

Instalacja

ZMIANA KONFIGURACJI WITRYNY WWW - Instalacja i konfiguracja programu Studio CMMS.net.

Po zainstalowaniu usługi IIS, jeżeli chcemy zmienić domyślną konfigurację witryny, należy: 1. Zaloguj się na komputerze serwera sieci Web jako Administrator br/> 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. br/> 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Menedżer usług internetowych. br/> 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web, którą chcesz skonfigurować w lewym okienku, a następnie kliknij przycisk Właściwości. br/> 5. Kliknij kartę Witryna sieci Web. br/> 6. Wpisz opis witryny sieci Web w polu Opis. br/> 7. Wpisz protokołu internetowego (IP) do wykorzystania na sieci Web lub pozostaw wszystkie (nieprzypisane) ustawienie. br/> 8. Zmodyfikuj TCP (Transmission Control Protocol) jako odpowiedni port. br/> 9. Kliknij kartę Katalog macierzysty. br/> 10. Aby korzystać z folderu na komputerze lokalnym, kliknij katalogu na komputerze, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder, którego chcesz używać. br/> 11. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować właściwości witryny sieci Web.Zmiana konfiguracji witryny WWW