Historia obrotów magazynowych

Magazyn Narzędzi

HISTORIA OBROTÓW MAGAZYNOWYCH - Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) .

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki magazynowej. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku X.
Historia obrotów magazynowychParametry badańZakładanie kartoteki Rejestr narządziWypożyczenia przez pracownikówWynajem narzędzi od dostawcówZwroty narzędzi do magazynu