Parametry badań

Magazyn Narzędzi

PARAMETRY BADAŃ - Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) .

Opcja pozwala przypisać do danej kartoteki (narzędzia) dowolną ilość parametrów badań technicznych jakie należy wykonać przy przeglądach.
Parametry badańZakładanie kartoteki Rejestr narządziNumeracja dokumentów i kartotekHistoria obrotów magazynowychWypożyczenia przez pracownikówWynajem narzędzi od dostawców