SoftwareStudio

Klienci narzędziowni

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

KLIENCI NARZĘDZIOWNI - Przeznaczona jest do ewidencji danych o firmach i osobach któe są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program magazynowy.

Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowników z zasobami narzędzi. Oznacza to przeniesienie do systemu informatycznego rozwiązania (opartego o tzw. marki) wykorzystywanego w tradycyjnych magazynach. Dzięki temu oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy o sytuacji panującej na magazynie narzędzi. .Klienci narzędziowniKontrahenci i pracownicy