SoftwareStudio

Magazyn narzędzi

Wstęp do programu magazyn narzędzi

MAGAZYN NARZĘDZI - Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją.

W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobieganiu bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy. W każdej chwili są dostępne dane historyczne o wcześniejszych transakcjach. Istnieje możliwość tworzenia raportów zaległych wypożyczeń oraz planowanych zwrotów dla poszczególnych pracowników/wykonawców.Magazyn narzędzi