SoftwareStudio

Projektowanie raportów

Personalizacja ustawień systemu

PROJEKTOWANIE RAPORTÓW - Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań .

Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów, które można opublikować na serwerze raportów SQL i udostęnić wybranym użytkownikom. W tym zakresie wykorzystujemy mechanizm reporting services bazy SQL server oraz szablony XML opisujące sam raport. Szablony raportów (pliki rdl) można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft Report Builder i za jego pomocą ustawić raporty.Projektowanie raportów