SoftwareStudio

Dyrektywa "maszynowa" MD 98/37 i 2006/42/WE

Wstęp do programu magazyn narzędzi

DYREKTYWA "MASZYNOWA" MD 98/37 I 2006/42/WE - Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją.

Od dnia 29 grudnia 2009 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Jeżeli maszyny oczekujące na wprowadzenie do obrotu lub użytkowania spełniają przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 98/37/WE, a nie spełniają przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. to muszą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do 28 grudnia 2009 r., wprowadzenie po tym terminie będzie naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów. .Dyrektywa "maszynowa" MD 98/37 i 2006/42/WE