Dyrektywa "maszynowa" MD 98/37 i 2006/42/WE

Wstęp do programu magazyn narzędzi

DYREKTYWA "MASZYNOWA" MD 98/37 I 2006/42/WE - Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją.

Od dnia 29 grudnia 2009 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Jeżeli maszyny oczekujące na wprowadzenie do obrotu lub użytkowania spełniają przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 98/37/WE, a nie spełniają przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. to muszą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do 28 grudnia 2009 r., wprowadzenie po tym terminie będzie naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów. .
Dyrektywa "maszynowa" MD 98/37 i 2006/42/WEObsługa okresowaCodzienna obsługa maszynRemont WypożyczalniaMagazyn narzędziOprogramowanie w magazynie narzędzi