SoftwareStudio

Skorowidze

Administrator aplikacji magazynowej

SKOROWIDZE - Funkcja administratora systemu pełni rolę kierowniczą i pozwala użytkownikowi zarządzajacemu pracą systemu na definiowanie wielu ważnych parametrów wpływajacych na sposób działania.

Opcja wyświetla menu z dostępem do definicji skorowidzy systemowych, np. oddziały, magazyny, regały, rzędy, poziomy, .Skorowidze