Internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Program Reklamacje .net

INTERNETOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny.

Pozwala na rejestrację zgłoszeń reklamacyjnych przez firmy na podstawie adresu mailowego i generowanego hasła. Moduł składa się z 3 sekcji: sprawdzanie statusu zgłoszenia; rejestracja nowej reklamacji przez dystrybutora; Zakładanie nowego konta dostępowego.
Internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnegoRola PartnerRola WydaniaRola TechnikStudio Raporty.netIntegracja programu z systemem SAP R3Integracja ERP