Projektowanie formularzy

Transakcja j_insert_update

Projektant formularzy

TRANSAKCJA J_INSERT_UPDATE - Formularze wykorzystywane podczas wprowadzania danych do systemu magazynowego mogą nie być wystarczające dla danej firmy.

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji j_insert_update.aspx pozwala administratorow i programu na wyświetlanie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Za pomocą modułu KONFIGURACJI PROGRAMU można zaprojektować formularz z jakich elementów będzie się składać ekran dopisywania lub edycji danych. Projektant formularza dopisywania i edycji danych ma do dyspozycji szereg kontrolek.Transakcja j_insert_update