SoftwareStudio

Zamknięcie dokumentu inwentaryzacji

Inwentaryzacja narzędzi

ZAMKNIĘCIE DOKUMENTU INWENTARYZACJI - Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.

Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz komunikat dotyczący zamknięcia inwentaryzacji. Potwierdzenie polecenia ZAMKNIJ zmienia status dokumentu inwentaryzacji - w polu STAN zostaje zapisany symbol . Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna. Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedoborów i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne. Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY i NADWYŻKI. .Zamknięcie dokumentu inwentaryzacji