SoftwareStudio

Edycja arkusza spisu z natury

Inwentaryzacja narzędzi

EDYCJA ARKUSZA SPISU Z NATURY - Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.

W programie Magazyn Narzędzi dokument spisu z natury w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA. Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W trybie edycji mogą być modyfikowane dane zapisane w pozycjach. Dokument może być modyfikowany do momentu zamknięcia inwentaryzacji.Edycja arkusza spisu z natury