Uruchamianie programu Replikator.net

Replikator .net

URUCHAMIANIE PROGRAMU REPLIKATOR.NET - Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF.

Program wymaga uruchomienia wraz z podaniem parametru w jakim trybie ma zostać uruchomiony, dostępne są tryby: replikator.exe /setup – pozwala na konfigurację parametrów połączenie z bazą danych, konfigurację hasła; replikator.exe / admin – pozwala na uruchamianie replikacji na żądanie; replikator.exe / auto – wykonuje automatycznie replikację danych – do wykorzystania w trybie automatycznego uruchamiania za pomocą zadań Windows o określonych godzinach.
Uruchamianie programu Replikator.net Replikator .netBezpieczeństwo aplikacjiStabilność pracyDziennik zdarzeńSynchornizacja danych - Tryb SETUPSynchronizacja danych - Tryb ADMIN Nowy arkusz inwentaryzacyjny