SoftwareStudio

Dziennik

Administrator aplikacji reklamacje

DZIENNIK - Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Dziennik zdarzeń to automatycznie powstający rejestr zdarzeń które program ewidencjonuje podczas jego wykorzystywania. Każda istotne zdarzenia w programie jest rejestrowane i zapamiętywane, tak aby administrator mógł sprawdzić KTO, KIEDY i CO robił w programie. Ponadto zapisy w dzienniku są wykorzystywane podczas analizowania kiedy wykonywano daną czynność przez danego pracownika np. przyjęcia, wydanie, naprawa itp.Dziennik