SoftwareStudio

Parametry

Administrator aplikacji reklamacje

PARAMETRY - Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Opcja parametry pozwalają zdefiniować podstawowe parametry wsystemowe, są to dane firmy (nazwa, dane adresowe, etlefon, NIP itp). Parametry, które powinny być zabezpieczone rpzed łatwym dostępem np. dane konta mailowego, połaczenie z bazą SQL definiuje się w pliku web.config.Parametry