SoftwareStudio

Skorowidze

Administrator aplikacji reklamacje

SKOROWIDZE - Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Skorowidze są to proste tabele, które definiuje administrator programu, za pomocą których użytkownicy dopisując dane do bazy wybierają pozycje z określonej listy pozycji wynikających ze skorowidza. Definiowanie skorowidza pozwala zapanować oraz ujednolicić system rejestracji zdarzeń. Przykładowe skorowidze to: wydziały, miejsca składowania, stanowiska kosztowe MPK, status, działania korygujące.Skorowidze