SoftwareStudio

Użytkownicy

Administrator aplikacji reklamacje

UŻYTKOWNICY - Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Z poziomu modułu administratora można zakładać nowych użytkowników systemu oraz nadawać im określone prawa do wykonywania określonych zdań - kompetencje. Zdefiniowanie nowego użytkownika polega na wprowadzeniu do tabeli informacji o LOGINIE użytkownika, jego imieniu i nazwisku oraz przypisania tego użytkownika do określonej roli. Większość uprawnień w systemie jest określona z dokładnością do roli w jakiej dany użytkownik pracuje. Ponadto użytkownicy mogą mieć przypisane konto analityczne, adres mailowy oraz kod oddziału w jakim pracuje.Użytkownicy