SoftwareStudio

Architektura dwuwartswowa

Architektura aplikacji

ARCHITEKTURA DWUWARTSWOWA - Wyróżniamu pięć zasadniczych komponentów tworzących systemy z baza danych, są to: sprzet, oprogramowanie, dane, procedury oraz ludzie.

Na oprogramowanie w architekturze dwuwarstwowej składa się warstwa serwera oraz warstwa klienta. Oba procesy mogą być zlokalizowane na jednym komputerze, jednak w poważnych rozwiązaniach warstwę związaną z bazą danych instaluje się dedykowanym komputerze - serwerze.