SoftwareStudio

Architektura systemów bazodanowych

Architektura aplikacji

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW BAZODANOWYCH - Wyróżniamu pięć zasadniczych komponentów tworzących systemy z baza danych, są to: sprzet, oprogramowanie, dane, procedury oraz ludzie.

Elementy stanowiące system baz danych wraz ze sposobem w jaki są ze sobą powiązanie oraz logika organizacji składają się na ARCHITEKTURĘ SYSTEMU BAZ DANYCH. Historycznie architektura aplikacji bazodanowej rozwijała się od architektury jednowarstwowej w kierunku architektury wielowarstwowej. Warstwa jest pojęciem logicznym umożliwiającym zaprojektowanie programu prostszego w budowie i obsłudze.