SoftwareStudio

Aplikacja bazy danych

Architektura aplikacji

APLIKACJA BAZY DANYCH - Wyróżniamu pięć zasadniczych komponentów tworzących systemy z baza danych, są to: sprzet, oprogramowanie, dane, procedury oraz ludzie.

Aplikacja bazy danych jest to program lub zespół programów, które pozwalają użytkownikowi pracować i korzystać z danych znajdujących się w bazie danych. Celem aplikacji jest odizolowanie bazy danych od użytkownika wraz z zabezpieczeniem zbioru danych przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem (utratą, zafałszowaniem itp.).