SoftwareStudio

System bazy danych

Architektura aplikacji

SYSTEM BAZY DANYCH - Wyróżniamu pięć zasadniczych komponentów tworzących systemy z baza danych, są to: sprzet, oprogramowanie, dane, procedury oraz ludzie.

Baza danych jest to zbiór danych trwałych, które sa wykorzystywane przez system aplikacji danej organizacji. Baza danych, rozumiana jako zbiór danych, wraz z aplikacja bazy danych stanowią system bazy danych.