SoftwareStudio

Konta użytkowników

Role i użytkownicy systemu WMS.net

KONTA UŻYTKOWNIKÓW - Bezpieczeństwo oraz role użytkowników programu magazynowego.

Aplikacja będzie mogła funkcjonować poprawnie dopiero wtedy, jak zostaną zdefiniowane konta użytkowników, za pomocą których będą mogli się oni logować do aplikacji. Zadaniem tym zajmuje się specjalny dedykowany użytkownik Administrator, który przypisany jest do roli administracyjnej, za pomocą której ma on dostęp do formularzy zakładania kont użytkownikom różnych grup funkcyjnych (ról).Konta użytkowników