SoftwareStudio

Elementy systemu REKLAMACJE

Cechy rozwiązania Reklamacje

ELEMENTY SYSTEMU REKLAMACJE - Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system.

W ramach modułu wyróżniamy następujące elementy: Formularz internetowy zgłoszenia reklamacji; Ścieżka reklamacyjna autoryzowanego serwisu; Centrala - pracownicy gwaranta oceniający przesłane protokoły, wydający zgodę na naprawę gwarancyjną lub odmowę. Dodatkową funkcjonalnością modułu jest prowadzenie ewidencji rozliczeń z serwisami za usługi związane z naprawami gwarancyjnymi. Program wyposażony jest w szereg funkcji kontrolnych na etapie rejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego (wypełniania protkołu reklamacji) oraz na etapie wyrażania zgody przez pracownika gwaranta, np. kontrolę powtarzalności napraw. .Elementy systemu REKLAMACJE