Spis z natury

Inwentaryzacja w magazynie

SPIS Z NATURY - Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania.

Spis z natury przeprowadzany jest przez specjalnie do tego celu powołaną komisję, która dokonuje inwentaryzacji wykorzystując arkusz spisu z natury. Arkusze te od momentu ich ponumerowania i opieczętowania są drukami ścisłego zarachowania. Zespoły spisowe ujmują poszczególne składniki objęte inwentaryzacją na arkuszach spisowych. Liczba poszczególnych składników rzeczowych ustalana jest przez przeliczenie, mierzenie, ważenie. Stan produktów masowych ustala się szacunkowo. Po zakończeniu spisu z natury następuje dostarczenie przez zespoły spisowe arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
Spis z naturyRóżnice inwentaryzacyjneNiedobory na inwenturzeNadwyżki z inwentury Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobileWydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobileZmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile