Inwentaryzacja

Różnice inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja w magazynie

RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE - Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania.

Nadwyżka występuje wówczas, gdy stan faktyczny konkretnego składnika majątku jest większy od ilości i wartości wynikającej z dokumentacji i ewidencji. Niedobór występuje wówczas, gdy ilość a tym samym wartość określonego rodzaju składnika majątku w magazynie jest mniejszy od ilości i wartości tego samego rodzaju składnika wynikające z dokumentacji i ewidencji.Różnice inwentaryzacyjne