Inwentaryzacja

Niedobory na inwenturze

Inwentaryzacja w magazynie

NIEDOBORY NA INWENTURZE - Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania.

Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów niedoborów w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty niedoborów (braków) zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.Niedobory na inwenturze