Inwentaryzacja

Nadwyżki z inwentury

Inwentaryzacja w magazynie

NADWYŻKI Z INWENTURY - Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania.

Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów nadwyżek w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty nadwyżki zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.Nadwyżki z inwentury