Zestawienie towaru na nośnikach

Zestawienia dokumentów magazynowych

ZESTAWIENIE TOWARU NA NOŚNIKACH - Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi.

Zestawienie prezentuje dane w ujęciu na poszczególne nośniki logistyczne (zwykle palety) podając jaki stan znajduje się na określonym numerze palety. Dzieki temu mozna zweryfikować zgodność znajdującego się towaru na każdej palecie.
Zestawienie towaru na nośnikachZestawienie towaru w lokalizacjach Zestawienie dokumentów magazynowychRaporty przez internetNadwyżki z inwentury Niedobory na inwenturzeRóżnice inwentaryzacyjne