Zestawienie towaru w lokalizacjach

Zestawienia dokumentów magazynowych

ZESTAWIENIE TOWARU W LOKALIZACJACH - Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi.

Zestawienie prezentuje towar zgrupowany wg GRUPY towarowej oraz cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach - miejscach składowania..
Zestawienie towaru w lokalizacjach Zestawienie dokumentów magazynowychRaporty przez internetDopisanie nowego miejsca składowaniaZestawienie towaru na nośnikachNadwyżki z inwentury Niedobory na inwenturze