SoftwareStudio

Określenie celu wdrożenia

Usługi analizy przedwdrożeniowej

OKREŚLENIE CELU WDROŻENIA - Usługa analizy przedwdrożeniowej ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia systemów informatycznych.

Na podstawie zidentyfikowanych procesów, strategii, struktury organizacyjnej i potrzeb biznesowych Klienta, opracowane zostają cele biznesowe możliwe do osiągnięcia przez firmę, dzięki wdrożeniu stosownych systemów (zależnie od szczegółowości analizy cele mogą odnosić się do całej firmy, jak również do poszczególnych jednostek organizacyjnych).