SoftwareStudio

Windows CE 60

Programowanie Windows CE

WINDOWS CE 60 - Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Operacyjnym Windows CE potrzebują specjalnego oprogramowania dla systemu Operacyjnego Microsoft Windows CE.

Ostatnia wersja systemu Operacyjnego Windows CE - zrealizowana została we wrześniu 2006 roku. Jest to specjalna edycja systemu Operacyjnego Microsoft dedykowan na urządzenia przenośne PDA.