SoftwareStudio

Weryfikacja i strojenie systemu

Wdrożenie systemu ERP

WERYFIKACJA I STROJENIE SYSTEMU - Wdrożenie systemu ERP.

Etap wdrażania oraz wstępnej eksploatacji systemu jest źródłem najbardziej istotnych informacji umożliwiających ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań i działania systemu. Przekazanie systemu do bieżącej eksploatacji (pomijając oczywiście działalność konserwacyjną) nie kończy zabiegów projektowo-programowych nad doskonaleniem systemu.