SoftwareStudio

Palety uszkodzone

Palety - ewidencja i rozliczanie

PALETY USZKODZONE - Gospodarownie paletami w magazynie wymaga dodatkowej ewidencji z dostawcami i odbiorcami palet.

Palety typu EUR (1200x800mm ) zwrotne, z niewielkimi uszkodzeniami mieszczącymi się w normach karty ECR, koloru szarego, o udźwigu do 1,5 tony , pochodzenia krajowego oraz europejskiego spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych.Palety uszkodzone