SoftwareStudio

Palety w magazynie

Palety - ewidencja i rozliczanie

PALETY W MAGAZYNIE - Gospodarownie paletami w magazynie wymaga dodatkowej ewidencji z dostawcami i odbiorcami palet.

PALETY DB, EPAL, PALETY EUR (1200x800mm) najwyższej jakości, nieuszkodzone, cechowane, koloru jasnego, suche (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4 oraz karty ECR.Palety w magazynie