Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

WYDANIE Z MAGAZYNU - Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw .

Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się: - jednstopniowo; - zlecenie po zleceniu; - dwustopniowo - atrykuł po artykule; - według tras dostawy; według kolejności rozładunku. Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach: - wydanie na zewnątrz przedsiebuorstwa dokumentem Wz; - wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa Rw. Dokumentem Rw rozchód wewnętrzny, Dokumentem Wp wydanie na produkcje .Wydanie z magazynuWydanie z magazynu