Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu

Przyjęcie do magazynu

PRZYJĘCIE TOWARU DO MAGAZYNU - Przyjęcie do magazynu w programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW.

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI i Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz.Przyjęcie towaru do magazynuPrzyjęcie do magazynu