SoftwareStudio

Role serwera

Bezpieczeństwo serwera SQL

ROLE SERWERA - Bezpieczeństwo Serwera SQL 2008 będzie co najwyżej tak duże jak system Operacyjny, w środowisku którego działa.

Tworzenie, usuwanie lub zmiana uprawnień ról serwera są niemożliwe. Możemy jedynie do tych ról dodawać lub usuwać loginy i w ten sposób uprościć nadawanie uprawnień na poziomie serwera SQL. Do ról serwera można dodawać loginy lub usuwać je z nich z poziomu konsoli SSMS, poprzez okno właściwości loginu albo okno właściwości roli serwera.